Απλές Κατασκευές Με Το Arduino - 1ο Επαλ Αγίου Νικολάου

Τίτλος έργου (title): Απλές Κατασκευές Με Το Arduino

Ετικέτες (tags): Arduino, Κατασκευές, Αυτοματισμοί

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 1ο Επαλ Αγίου Νικολάου

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Καλιμάντζαλης Βασίλειος

Ομάδα μαθητών (students)
Περάκης Νικόλαος
Φραγκιαδάκης Μιχαήλ


Περιγραφή (description)
'Εξυπνες και Απλές Κατασκευές - Αυτοματισμοί με τη βοήθεια

Είδος έργου (category)
Ηλεκτρονικές Κατασκευές με το μικροελεγκτή Arduino

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino IDE

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)