Επικοινωνία με το Φεστιβάλ

Φεστιβάλ Λασιθίου:
τηλέφωνο: 2841340490
email: las@digifest.info
web: http://las.digifest.info

Οργανωτική επιτροπή Λασιθίου:
Ορφανάκης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΔΕ Λασιθίου (Συντονιστής Λασιθίου)
Βασιλάκης Σπύρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λασιθίου
Παπαδάκης Κωστής, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λασιθίου
Σηφάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λασιθίου
Νικητάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λασιθίου
Τζίμας Πέτρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λασιθίου

Πανελλήνιο Φεστιβάλ:
web: http://www.digifest.info
facebook: https://www.facebook.com/digifest.info