Συμμετοχές ανά σχολείο

Γυμνάσια:


Γενικά Λύκεια:

ΕΠΑΛ:

Δημοτικά: